Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016

Triển khai thực hiện quyết định số 76/QĐ-Ttg ngày 11/01/2016 về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Triển khai thực hiện quyết định số 76/QĐ-Ttg ngày 11/01/2016 về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 29/9/2017 Bộ Công thương giao Trung tâm nghiên cứu tư vấn Sáng tạo và Phát triển bền vững thực hiện nhiệm vụ “ Nghiên cứu triển khai thí điểm Mô hình đổi mới, Đổi mới sinh thái cho các Doanh nghiệp Ngành Giấy và Bột giấy trên phạm vi toàn quốc.

1. Mục đích:

Áp dụng phương thức tiếp cận vòng đời sản phẩm trong việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên và năng lượng, khả năng cạnh tranh đồng thời tìm kiếm các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Đối tượng tham gia:

  • Doanh nghiệp ngành Giấy và Bột giấy trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

3. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ miễn phí đối với doanh nghiệp đăng ký tham gia:

  • Tư vấn đổi mới Chiến lược kinh doanh và Mô hình kinh doanh.

  • Tư vấn phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm đang có theo hướng bền vững phù hợp với nhu cầu thị hiếu của các thị trường mới.

  • Tư vấn (có thể có hỗ trợ) ứng dụng sản xuất sạch để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và nguồn lực trong quá trình sản xuất.

  • Hỗ trợ truyền đạt ý kiến, nguyện vọng vá các đề xuất tới các cơ quan làm chính sách về tạo điều kiện cho đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ  trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy.

4. Hình thức đăng ký:

(Chi tiết nội dung công văn số 9073/BCT-KHCN ngày 29/9/2017 tải về tại đây)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33845299