Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Hỗ trợ triển khai công tác tuyển sinh chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố năm 2017 theo quyết định 2183/2017/QĐ-UBND

Ngày 08/05/2017 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2183/2017/QĐ-UBND...

Ngày 08/05/2017 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2183/2017/QĐ-UBND Thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố giai đoạn  2016 - 2020.

1/ Mục đích:

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân thành phố hồ chí minh có năng lực quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nhận thức chính trị vững vàng, trình độ quốc tế năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp thích ứng môi trường liên kết và hợp tác toàn cầu.

2/ Đối tượng học viên:

  • Đội ngũ nhân sự, quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố.

  • Đội ngũ doanh nhân trong các công ty cổ phần, các doanh nghiệp cổ phần hoá.

3/ Thời gian học:

  • Học vào các buổi tối thứ: Hai, Tư, Sáu hoặc Ba, Năm , Bảy.

  • Học ban ngày:  thứ Sáu và thứ Bảy.

  • Lớp học được tổ chức thường xuyên khi đủ học viên đăng ký.

4/ Địa điểm:

  • Học viện Cán Bộ Thành phố, số 324 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh.

5/ Hình thức đăng ký:

  • Đăng ký trực tuyến theo đường linh: goo.gl/PdKxK7.

  • Đăng ký trực tiếp tại Phòng quản lý đào tạo - Học viện Cán Bộ Thành phố, số 324 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33826908