Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về khóa tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các quy định của Công ước Viên 1980 – Công cụ phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế”

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm vững nguyên tắc cơ bản của Công ước Viên 1980...

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm vững nguyên tắc cơ bản của Công ước Viên 1980, Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO TP.HCM tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các quy định của Công ước Viên 1980 – Công cụ phòng tránh rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế”, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 8 giờ 00 – 16 giờ 30, ngày 06/10/2017 (Thứ Sáu).

  • Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM.

  • Đối tượng: Cán bộ, chuyên viên pháp chế các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh, các đơn vị/cá nhân thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, các Hiệp/Hội ngành nghề.

  • Miễn phí tham dự.

Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đăng ký cho Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO TP.HCM qua email: hcc@wto.org.vn hoặc liên hệ A. Minh Hoàng – Điện thoại: 0903 905 991; 3820 5051.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33845292