Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về việc thực hiện thủ tục và thời gian giải quyết cấp điện.

Nhằm giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp sự cải tiến các quy trình dịch vụ khách hàng, quy định về thời gian, thủ tục giải quyết dịch vụ cấp điện (có hiệu lực từ 01/03/2017)...

Nhằm giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp sự cải tiến các quy trình dịch vụ khách hàng, quy định về thời gian, thủ tục giải quyết dịch vụ cấp điện (có hiệu lực từ 01/03/2017). Tổng Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thông tin đến khách hàng và đối tác như sau:

1. Đối với khách hàng sử dụng điện qua lưới hạ áp gắn điện kế 1 pha hoặc 3 pha:

  • Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng phụ tải không quá 160 kVA, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng trụ, thi công ngầm, điện kế hệ số nhân phải tăng cường lộ ra trạm biến áp công cộng thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

  • Hoàn toàn miễn phí trong quá trình giải quyết dịch vụ cấp điện cho khách hàng.

2. Đối với khách hàng sử dụng điện công suấ lớn hơn 16 kVA qua trạm biến áp chuyên dùng:

  • Đối với các công trình do Điện lực đầu tư: Tổng công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí đầu tư công trình cấp điện cho khách hàng thuộc các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ lĩnh vực kinh doanh bất động sản). Theo đó, khách hàng chỉ thực hiện 01 thủ tục đăng ký cung cấp điện, Công ty điện lực thực hiện tất cả các thủ tục đầu tư, đóng điện với tổng thời gian thực hiện không quá 13 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đề nghị cấp điện của khách hàng đến khi hoàn tất nghiệm thu đóng điện công trình.

  • Đối với các công trình do khách hàng đầu tư: Tổng thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện và các Cơ quan quản lý Nhà nước là không quá 08 ngày làm việc.  Theo đó, khách hàng chỉ thực hiện 02 thủ tục đăng ký cung cấp điện với Công ty điện lực và ký hợp đồng sử dụng điện.

3. Về cách thức thông tinvà tiếp nhận dịch vụ:

  • Quy trình, hồ sơ giải quyết thủ tục được đăng tải trên Website  http://cskh.hcmpc.com.vn và tại nơi giao dịch của Công ty điện lực.

  • Việc giải quyết cấp điện được Tổng công ty tổ chức thực hiện theo “ cơ chế 01 cửa”, hỗ trợ trực tuyến từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện đến khi hoàn tất việc ký kết HĐMBĐ và cấp điện cho khách hàng.

Các doanh nghiệp có yêu cầu dịch vụ liên hệ trực tiếp qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng hoặc tại các phòng giao dịch theo:

Tổng đài 1900545454; 

Email: cskh@hcmpc.com.vn hoặc Website http://cskh.hcmpc.com.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33602911