Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về Khảo sát tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2022

Nhằm nắm bắt nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay về việc tiếp cận các nguồn tài chính...

Nhằm nắm bắt nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay về việc tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp để phục vụ công tác tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến về một số chính sách hỗ trợ tín dụng của Chính phủ đối với doanh nghiệp (dự kiến trong tháng 6 năm 2022) cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCX-KCN, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp hợp tác thực hiện Phiếu khảo sát về tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2022 (đính kèm)

Ban Quản lý mong muốn các doanh nghiệp quan tâm và đề xuất các yêu cầu theo đặc thù lĩnh vực sản xuất, thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp để có cơ sở đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực tài chính - tín dụng.

Vui lòng thực hiện và gửi phiếu khảo sát về Ban Quản lý trước ngày 13/5/2022 bằng một trong các cách thức sau:

Bằng văn bản giấy: gửi về trụ sở Ban Quản lý (Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư), địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM; hoặc gửi bản scan qua hộp thư điện tử: issd-hepza@tphcm.gov.vn

Bằng khảo sát trực tuyến: Thực hiện trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn (Mục “BÁO CÁO THỐNG KÊ – Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp - Phiếu khảo sát về tiếp cận nguồn vốn tín dụng năm 2022” hoặc tải về tại đây)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư

Điện thoại: (+84.28) 38 232 574,

Fax: (+84.28) 38 294 271

Email: issd-hepza@tphcm.gov.vn

Người liên hệ:

Bà Phạm Thị Trường An – Điện thoại: 0919376168; Email: pttan.hepza@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Ngọc Điệp – Điện thoại: 0933856368; Email: nndiep.hepza@tphcm.gov.vn

Ông Hồ Thanh Tuấn – Điện thoại: 0908207740; Email: httuan.hepza@tphcm.gov.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42898892