Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Truyền thông khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp VCCI 2022

Thực hiện công văn số 757/STTTT-CNTT ngày 29/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ truyền thông khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp VCCI 2022...

Thực hiện công văn số 757/STTTT-CNTT ngày 29/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ truyền thông khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp VCCI 2022, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp tại các KCX-KCN thực hiện khảo sát sát trực tuyến như sau:

  • Link khảo sát: https://vcci-erp.vn/hochiminh

  • Thời gian thực hiện: Từ 27/4/2022 – 30/5/2022

  • Thông tin liên hệ: Ông Đào Công Luận – Chuyên gia Tổ chuyển đổi số VCCI, điện thoại 0983999909, email: vcci.chuyendoiso@gmail.com

Đây là chương trình khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát trên cả nước nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc tổng hợp, báo cáo, đề xuất những giải pháp với Chính Phủ cũng như triển khai xây dựng bộ công cụ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công đồng doanh nghiệp. Do đó, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42899292