Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (3/1/2020 17:34)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ Phát triển DNNVV) triển khai chương trình cho vay hỗ trợ mới của Quỹ theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP...


Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ Phát triển DNNVV) triển khai chương trình cho vay hỗ trợ mới của Quỹ theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/05/2019 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ mới của Quỹ thông qua việc ban hành Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ trong đó đưa ra đối tượng hỗ trợ của Quỹ là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Theo đó, Quỹ công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới như sau: mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm. Quy định mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm, thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố thông tin đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố có nhu cầu nghiên cứu thông tin chi tiết theo địa chỉ sau:

Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp)

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 202/204).

Email: smedf@mpi.gov.vn.

Facebook: http:www.facebook.com/smedf.mpi

Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin Quyết định số 3624/QĐ-BCT ngày 09/12/2019 của Bộ Công thương Về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử(23/12/2019)
Thông tin về việc khảo sát đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh của ngành ngân hàng(12/12/2019)
Thông tin Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công thương(29/11/2019)
Thông tin về “Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2019 và Triển lãm Quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam (VMAF) năm 2019”(27/11/2019)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42899266