Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về chương trình “Khuyến mại tập trung” trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025 (16/11/2021 14:37)

Nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình “Khuyến mại tập trung”...


Nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình “Khuyến mại tập trung” giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo thương nhân góp phần kích cầu tiêu dùng, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh và đem đến cho người tiêu dùng những chương trình khuyến mại trung thực, đồng loạt, với hạn mức khuyến mại lên đến 100%. Nội dung như sau:

1. Chủ đề: “Tháng Khuyến mại tập trung”

2. Thời gian: gồm 02 đợt

  • Đợt 1: từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 hàng năm.

  • Đợt 2: từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm.

3. Đối tượng tham gia: Tất cả thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có tổ chức khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ:

  • Quyền lợi: được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%; Được quảng bá qua các hoạt động truyền thông chung của Chương trình; Nâng cao uy tín kinh doanh, mở rộng quy mô thị trường. Không nộp bất cứ loại phí hoặc lệ phí nào.

  • Nghĩa vụ: thực hiện Thông báo/ Đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định; Đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và nội dung khuyến mại  như đã công bố; Chủ động thiết kế, đăng thông tin về chương trình khuyến mại tại địa điểm kinh doanh, trên website, ứng dụng di động (apps) của doanh nghiệp tham gia chương trình theo hướng dẫn của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cách thức thực hiện

5.1. Thông báo hoạt động khuyến mại

* Cách thức thực hiện:

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Thông báo sau:

Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Cách 2: Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử sct@tphcm.gov.vn

Cách 3: Sử dụng Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.khuyenmaihcmc.vn

Cách 4: Thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ (Chỉ áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

* Hồ sơ: gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

5.2. Đăng ký hoạt động khuyến mại

* Cách thức thực hiện

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức Đăng ký sau:

Cách 1: Nộp 01 hồ sơ trực tiếp đến Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Cách 2: Sử dụng Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.khuyenmaihcmc.vn

Cách 3: Thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

* Hồ sơ: gồm có:

+ 01 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật./.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến quý doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCX – KCN tại TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về giải đáp các vướng mắc, khó khăn về các cơ chế chính sách hỗ trợ của ngành ngân hàng đối với doanh nghiệp(11/11/2021)
Thông tin về Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2021(10/11/2021)
Thông tin về Hội nghị trực tuyến “Triển vọng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU trong bối cảnh mới”(3/11/2021)
Thông tin về Diễn đàn cao cấp lần thứ 3 về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021(22/10/2021)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42899214