Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Tổ chức hội nghị “Các giải pháp tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp” đợt 1 năm 2018

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách mới liên quan đến hoạt động tài chính doanh nghiệp và tiếp cận với các nguồn tài chính có lãi suất phù hợp...

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách mới liên quan đến hoạt động tài chính doanh nghiệp và tiếp cận với các nguồn tài chính có lãi suất phù hợp, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế Thành phố, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), Công ty TNHH kiểm toán CPA tổ chức Hội nghị “Các giải pháp tài chính hiệu quả cho các doanh nghiệp trong KCX-KCN TP.HCM”:

  • Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 11/4/2018 (Thứ tư).

  • Địa điểm: Hội trường lầu 3 - Cơ quan Ban quản lý các KCX – CN TP (Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, TP. HCM ).

Để công tác chuẩn bị phục vụ cho Hội nghị hiệu quả (do số lượng chỗ ngồi có hạn), đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đăng ký trước cho Ban Quản lý (xem phiếu đăng ký tham dựnội dung Thư mời và chương trình đính kèm).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35797685