Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 của Bộ Công thương

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016...

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu, có nội dung như sau:

  • Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 21/2016/TT-BCT về Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 3/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về xuất xứ hàng hóa.

  • Thay thế Phụ lục II về Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BCT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018.

(Xem chi tiết Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 Phần 1, Phần 2)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36304979