Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Thông báo kế luận số 269-TB/TU ngày 29/6/2016 của Ban thường vụ Thành uỷ về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Thông báo kế luận số 269-TB/TU ngày 29/6/2016 của Ban thường vụ Thành uỷ về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 nhằm huy động, tập trung nguồn lực triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ. Kế hoạch này để tạo tiền đề cho các ngành công nghiệp khác phát triển, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập; Phát huy hiệu quả, vai trò các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33826993