Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/09/2017 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện ban hành kế hoạch số 644/KH-TTII...

Ngày 25/09/2017 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện ban hành kế hoạch số 644/KH-TTII về tăng cường công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa các Tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện đang sử dụng thiết bị vô tuyến điện nhưng chưa đăng ký cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định hiện hành thì phải liên hệ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng(mẫu bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kèm theo kế hoạch số 644/KH-TTII).

Hiện nay Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II  tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, và doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không đúng qui định pháp luật.

Đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34652035