Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin về giải đáp các vướng mắc, khó khăn về các cơ chế chính sách hỗ trợ của ngành ngân hàng đối với doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải đáp các vướng mắc, khó khăn về các cơ chế chính sách hỗ trợ của ngành ngân hàng đối với doanh nghiệp, thông qua các hình thức sau:

  1. Qua trang thông tin điện tử của Hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố”: https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/

  2. Qua hộp thư điện tử của Hệ thống đối thoại: gửi câu hỏi qua đường liên kết: https://forms.gle/ZSMDZMHvrxsUjayt8.

Thời gian nhận câu hỏi: đến ngày 22/11/2021.

Thời gian doanh nghiệp nhận được câu trả lời từ Ban Điều hành
Hệ thống Đối thoại: Bắt đầu từ ngày 29/11/2021.

Ban Điều hành Hệ thống sẽ theo dõi và điều phối câu hỏi của quý
Doanh nghiệp đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ban ngành liên quan để giải đáp vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến quý doanh nghiệp trong các KCX – KCN tại TP. Hồ Chí Minh biết và tham gia.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
41874310