Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Thông tin Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Ngày 15/6/2018 Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương...

Ngày 15/6/2018 Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Theo đó, Thông tư số 12/2018/TT-BCT ban hành Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS; các mẫu đơn, mẫu báo cáo, biểu mẫu và cơ quan cấp phép của Bộ Công thương theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định về Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Thông tư cũng ban hành nội dung về Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, trong đó danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gồm có 4 mặt hàng: Đường tinh luyện, đường thô; Muối; Thuốc lá nguyên liệu và Trứng gia cầm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35811043