Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 04/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thức phẩm...

Ngày 04/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thức phẩm. Nghị định này gồm 04 chương, 39 điều, quy định hình thức xử phạt chính là tiền, không qui định hình thức cảnh cáo; Tăng mức phạt tiền ở các hành vi; Mức phạt tiền tối đa đến 07 lần giá trị hàng hoá vi phạm; Quy định nhiều hành vi phạm, bị xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm, buộc thu hồi thực phẩm, buộc tiêu huỷ, buuộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn. Các mức xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm trong Nghị định này có tính răn đe hơn Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.

Điều 38 trong Nghị định này, quy định về hậu kiểm nhằm phù hợp với phương thức quản lý thực phẩm; Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, được quy định trong Luật An toàn Thực phẩm có hiệu lực từ ngày 01/7/2011. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018, thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36018875