Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
“Phiếu tiếp nhận thông tin” dành cho các doanh nghiệp Vùng Kansai, Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh

Tổ công tác vùng Kansai tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổ công tác vùng Kansai) được thành lập theo Quyết định số 4913/QĐ-UBND...

Tổ công tác vùng Kansai tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổ công tác vùng Kansai) được thành lập theo Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh với chức năng và nhiệm vụ sau:

  • Chức năng: Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tư vấn một cửa, tiếp nhận và trả kết quả cho các doanh nghiệp vùng Kansai và Nhật Bản đầu tư tại Thành phố, là cầu nối giữa các doanh nghiệp vùng Kansai với các Sở, ngành địa phương và Lãnh đạo Thành phố để giải quyết các yêu cầu phát sinh trong quá trình tìm hiểu đầu tư và triển khai dự án tại Thành phố.

  • Nhiệm vụ: Tiếp nhận yêu cầu qua trao đổi trực tiếp, văn bản giấy, điện thoại và thư điện tử đến từ vùng Kansai và Nhật Bản; Phối hợp các đơn vị chức năng, các ngành và địa phương trả lời kết quả trong thời gian sớm nhất; Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về những vấn đề vượt ngoài phạm vi thẩm quyền hoặc các ngành, địa phương có ý kiến khác nhau.

Xuất phát từ mong muốn tạo sự thuận lợi trong việc trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Tổ công tác vùng Kansai, chúng tôi có thiết kế mẫu “Phiếu tiếp nhận thông tin” (bản bằng tiếng Anh đính kèm) để các doanh nghiệp Nhật Bản thuận tiện trong việc đặt câu hỏi khi tìm hiểu về môi trường đầu tư, kinh doanh hoặc trình bày những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Thành phố. 

Vui lòng gửi Phiếu tiếp nhận thông tin về Tổ công tác vùng Kansai theo địa chỉ sau:

Tổ công tác vùng Kansai tại TP.HCM (Kansai Desk)

Văn phòng hiện nay đặt tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ e-mail: kansaidesk@tphcm.gov.vn.

Người liên hệ trực tiếp: Bà Phạm Thị Hải

Số điện thoại: 028 38235215        Số Fax: 028 38294271.

Email: phamhai.hepza@tphcm.gov.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37430215