Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (20/7/2017 15:18)

Ngày 18/07/2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố - Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ...


Ngày 18/07/2017,  Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố - Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ, Ngân hàng MaritimeBank tổ chức Hội nghị “Các giải pháp ưu đãi tài chính dành cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, để phổ biến Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND Thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng- Phó Trưởng Ban Quản lý phát biểu tại Hội nghị.

Các dự án đầu tư thuộc danh mục công nghiệp hỗ trợ của Thành phố sẽ được hỗ trợ lãi suất vốn vay. Các doanh nghiệp có thể tham gia nhiều lần với những dự án khác nhau. Thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án này không quá 7 năm, kể từ ngày giải ngân lần đầu.

Mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 200 tỷ đồng cho 1 dự án (đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ, mức vốn vay được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng). Đối với các dự án có yêu cầu mức vốn hỗ trợ lãi suất trên 200 tỷ đồng hoặc thời gian hỗ trợ lãi suất trên 7 năm, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Lãnh đạo TT PT CNHT- Sở Công thương phổ biến các giải pháp ưu đãi tài chính cho doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Tạo(14/7/2017)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Các giải pháp ưu đãi tài chính cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”(30/6/2017)
Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp(29/6/2017)
Hội nghị xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và CHDCND Lào năm 2017(27/6/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37418053